top of page

Jak se přihlásit na zájezd?

V krátkém průvodci najdete nejdůležitější informace o přihlašování na zájezdy a uzavírání smlouvy o zájezdu. Nechybí ani údaje o platbách a informace o pojištění jak klientů, tak cestovní kanceláře.

1. REZERVACE (OPCE)
Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře v našich webových stránkách. Rezervace (opce) platí 7 kalendářních dní (u rezervace přes internet 5 dní). Délka rezervace se zkracuje posledních 40 dní před odjezdem, s blížícím se termínem nákupu letenek nebo s odevzdáním dokladů pro vyřízení víz. Vždy pak záleží na dohodě s CK.


2. SMLOUVA O ZÁJEZDU A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

POŘADATEL ZÁJEZDU:
Většinu zveřejněných zájezdů pořádá sama la vida Tours s.r.o; pouze menší část pořádají specializované partnerské kanceláře, které jsou vždy uvedeny v podmínkách zájezdu.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU (dále jen SoZ):
Smlouvu o zájezdu (SoZ) můžete uzavřít vyplněním formuláře la vida Tours s.r.o. Je k dispozici na stránce www.kostarikapuravida.com nebo vám ho na požádání rádi zašleme. Podepsanou smlouvu můžete zaslat poštou, scan-mailem (všechny tyto způsoby podání považujeme za rovnocenné, není tedy nutné zasílat originál smlouvy).

 • Jestliže přihlašujete a zastupujete další zákazníky a SoZ uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zaplacení zájezdu. Nezletilým smlouvu podepisuje jejich zákonný zástupce.

 • PODEPSANOU SoZ MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY!

 • La vida Tours přistupuje k SoZ vaším zařazením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám předáme či zašleme SoZ společně s Potvrzením zájezdu – vyúčtováním uhrazené zálohy a dokladem pojišťovny o pojištění CK proti úpadku. Po uhrazení doplatku vám zašleme voucher jako definitivní nástupní poukaz.

 • Nedílnou součástí SoZ jsou všeobecné obchodní podmínky, kde najdete mimo jiné informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stornovacích poplatcích, způsobu reklamace atd. Upozorňujeme, že pro zájezdy partnerských CK platí odlišné všeobecné podmínky, které naleznete na stránce spolupracujici-ck a které vám budou zaslány při rezervaci nebo spolu s potvrzenou SoZ.

3. ZÁLOHA A DOPLATEK

Zároveň s podáním SoZ je třeba zaplatit I. zálohu ve výši nejméně 30 % z celkové ceny vaší objednávky, tj. ze součtu základní ceny zájezdu (která je uvedena u každého termínu jako základní cena) a dalších objednaných doplňkových služeb. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dnů, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření SoZ.


Doplatek ceny zájezdu a doplňkových služeb za příplatek je třeba uhradit tak, aby CK la vida Tours obdržela úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. Pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.


V závislosti na požadavcích dodavatele vás můžeme požádat o navýšení zálohy o plnou výši ceny letenky (je-li součástí ceny zájezdu) i dříve. Toto opatření se týká především letenek, jejichž zakoupení můžete očekávat i několik měsíců před odletem.


4. ZPŮSOB PLATBY

Platit můžete:

 • v hotovosti ( nebo u našich prodejců)

 • bankovním převodem (na náš korunový účet u Moneta ):

  • Adresát: LA VIDA TOURS, s. r. o., Tichá 144, 337 01 Rokycany

  • Účet: 252663425/0600 (pro občany mimo ČR: swift kód AGBACZPP

  • IBAN CZ57 0600 0000 0002 5266 3425

  • Variabilní symbol: REZERVAČNÍ ČÍSLO (přidělené až po provedení rezervace)

 • Zájezd je možné hradit také fakturou od Vašeho zaměstnavatele (FKSP a pod.)


Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o zájezdu a složit zálohu, event. doplatek u některého z provizních prodejců, VŽDY SI OVĚŘTE, ŽE VÁMI VYBRANÝ PRODEJCE MÁ S CK LA VIDA TOURS UZAVŘENOU PLATNOU PLNOU MOC.


Upozorňujeme vás, že zaplacením zálohy nebo doplatku se rozumí den, kdy vaše platby budou připsány na účet LA VIDA TOURS.

5. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION
Informace, jak o balíčku cestovního pojištění zahrnutém v ceně většiny zájezdů, tak o pojištění léčebných výloh, zavazadel, odpovědnosti, úrazu a stornopoplatků za příplatek u leteckých exotických zájezdů, naleznete na stránce cestovní pojištění.


6. POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU CK
La vida Tours je proti úpadku pojištěna u pojišťovny UNION – podrobnosti (včetně certifikátu) najdete na stránce koncese a pojištění CK a doklad vám předáme s potvrzenou smlouvou o zájezdu.


Všechny naše partnerské CK jsou samozřejmě také pojištěny proti úpadku. Doklad a podmínky pojištění vám budou zaslány po uzavření smlouvy o zájezdu nebo je naleznete na stránce spolupracující CK.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

bottom of page